Atatürk İlke ve İnkılapları Doğrultusunda En Başarılı Öğrencilerin ve Eğitimcilerin Birleştiği ve İlk Yılında Tescillemiş Olduğu İl 1′ ciliği Başarısını Koruyup Sürdüre Bilmektedir