Akademik Eğitim Modeli

Düşünen ve araştıran, yeteneklerinin farkında olan, hayattaki değişimlere kolayca ayak uyduran donanıma sahip bireyler yetiştiriyoruz.

Modern Sınıflarda Eğitim

Bilgi teknolojileri ile hedefimiz kalıcı eğitim sağlamak. Okullarımızda dersleri, teknolojik alt yapı ile donatılmış dijital sınıflarda işliyoruz.

Kişiselleştirilmiş Öğrenme

Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, uygun yöntemlerle öğrenme sürecini kolaylaştırıyoruz.

Nevrada Kültürü

Nevrada Kurs Merkezi kurumsallaşmış büyük bir ailedir.

✓ Nevrada kültüründe; görev tanımı ve sorumluluklar eksiksiz olarak yerine getirilir.

✓ Nevrada Kurs Merkezinde tüm öğrenciler değerlidir ve motive edilerek kazanmak üzerine iletişim kurulur.

✓ Bu ailenin bir ferdi olan her öğretmen , mesleğinin sorumluluk anlayışıyla, etik ilkelerle, sürekli gelişimi hedefleyerek kendisine bu ailede değerli bir yer bulur.

Nevrada Eğitim Kurumları İle Sizi Geleceğe Hazırlıyoruz

Haydi Sende Nevradalı Ol