Hakkımızda

Nevrada Kültürü

✓ Nevrada kurumsallaşmış büyük bir ailedir.

✓ Nevrada kültüründe; görev tanımı ve sorumluluklar eksiksiz olarak yerine getirilir.

✓ Nevrada’da tüm öğrenciler değerlidir ve motive edilerek kazanmak üzerine iletişim kurulur.

✓ Bu ailenin bir ferdi olan her öğretmen , mesleğinin sorumluluk anlayışıyla, etik ilkelerle, sürekli gelişimi hedefleyerek kendisine bu ailede değerli bir yer bulur.

✓ Nevrada  kültüründe, öğretmen önceden tüm kontrollerini yaparak gerekli materyallerle derse hazırlıklı girer.

Ders anında tek yönlü değil (sadece anlatan ve müfredatı tamamlayıp giden değil) aktif öğrenci katılımı sağlayan, interaktif metot uygular.

NEVRADA Kültüründe;

✓Kurs; veli ve öğrenci ile birlikte çalışır.

✓ Bu üçgen, Nevrada için çok önemlidir.

Nevrada  öğretmeni,

✓ Moderndir

✓ Kişisel bakımı tamdır.

✓ Kıyafeti özenli ve uyumludur.

✓ Öğretmen önlüğünü giymeye özen gösterir.

✓ Dönem sonu ve yıl sonunda idare tarafından belirlenen belge ve raporları zamanında ve tam olarak idareye teslim eder.

✓ Öğrencisinin başarısından, gelişiminden ve mutluluğundan sorumludur.

✓ Öğrenci ve veli memnuniyeti , branş öğretmenliği , danışman öğretmenlik ana sorumluluklarıdır.

✓ Alanında en iyi olmayı hedefler.

✓ Alanında ve branşında gelişmeleri takip eder.

✓ Öğrencilerin başarı durumlarını rehberlik koordinatörü ve rehberlik birimine rapor eder ve rapor doğrultusunda onaylanan destekleyici eğitim programlarını verir.

✓ Öğrencilerini sınava ve hayata hazırlar.

✓ Yöntem ve teknikleri günün şartlarına göre, geliştirir.

✓ Bu çalışmaları zümreler olarak her dönem yönetime sunar.